Nyheter

NSB vil øke snike-gebyr

NSB vil øke gebyrene for sniking. Gebyrene har vært uendret siden 2005, og nå søker togselskapet Samferdselsdepartementet om å få øke dem.

Dermed gjør NSB det samme som kollektivselskapet Ruter, som ønsker å heve satsene på snikegebyrene til 1.150 kroner.

NSB mener høyere snike-bøter vil ha en preventiv effekt.
Andel snikere på togene ligger i dag på 3,4 prosent, skriver Aftenposten.