Nyheter

NVE: – Fare for stor vårflom i Nord-Norge

Det er fare for storflom i Nord-Norge denne våren, mens det i sør er liten flomfare, sier vakthavende flomvarsler hos NVE, Peter Borsányi.

Grunnen er at det er lite snø igjen i Sør-Norge, mens det i Nord-Norge fortsatt ligger en del snø.

– Mens i Midt-Norge og Vest-Norge venter vi en relativt normal flomsituasjon i vår, sier Borsányi.