Nyheter

Ny lov har gjort politihverdagen lettere

At strafferettslige utilregnelige som stjeler og gjør innbrudd nå kan dømmes til behandling har lettet jobben for politiet.

LETTERE HVERDAG: En ny lov har gjort det lettere for politiet å dømme strafferettslige utilregnelige. Foto: NTB scanpix
LETTERE HVERDAG: En ny lov har gjort det lettere for politiet å dømme strafferettslige utilregnelige. Foto: NTB scanpix

Politiet i Norges tre største byer forteller til P4 Nyhetene at de har fått en enklere hverdag nå som strafferettslig utilregnelige kan straffes.


Fra oktober i 2016 ble loven endret slik at straffelovens §62 også kan bli brukt mot strafferettslige utilregnelige som begår gjentatte lovbrudd, dersom det er nødvendig for å verne samfunnet eller andre borgere, det er gjentakelsesfare og andre tiltak ikke hjelper.

Mange gjengangere
Tidligere brukte politiet store ressurser på å pågripe psykisk syke personer som gjentatte ganger begikk vinningskriminalitet.

Politiførstebetjent Pål Berg i Trondheim, Pål Berg, sier mange forbrytere var gjengangere.

– Det medfører at vi har fått mer tid til å prioritere andre saker med gjerningspersoner som er tilregnelige, så det har frigjort mye etterforskningskapasitet, sier Berg,

Misfornøyde bedrifter
Berg sier de har lenge opplevd stor misnøye fra bedrifter som gjentatte ganger har vært utsatt for grove tyverier fra de samme personene. En av disse begikk nærmere 200 lovbrudd fra januar 2015 til oktober 2016 uten at han kunne dømmes.

– Næringslivet i Trondheim har rett og slett fått det bedre, sier Berg.

Også politiet i Bergen opplyser at loven gjør forebyggingen lettere. 

– På sikt tror jeg dette vil hjelpe politiet i arbeidet med disse kandidatene, sier politioverbetjent Geir Lussan ved Bergen sentrum politistasjon.

 Politiadvokat Birgitte Staib Østebrøt ved psykiatrigruppen i Oslo politidistrikt er glad en slik lov kom på plass.

– Det er en veldig viktig lovendring. Vi har nå endelig et verktøy overfor denne målgruppen, sier Østerbrøt.

Må gi tett oppfølging
Men i påvente av en slik lov, måtte de til slutt starte et prosjekt sammen med kommunen hvor de gir gjengangere tett oppfølging etter at de har begått et lovbrudd.

– Vi ser en nedgang i kriminalitet fra denne gruppen etter at dette samarbeidet ble iverksatt, sier Østebrøt, som mener en slik lov ikke er nok for å hjelpe gjengangerne.

– Vi mener at vi må jobbe forebyggende også før, under og etter en slik dom, slår hun fast.