Nyheter

Nye medlemmer i sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd har fått seks nye medlemsland, i Ekvatorial-Guinea, Elfenbenskysten, Kuwait, Nederland, Peru og Polen.

Rådet med 15 medlemmer er FNs mektigste organ.

Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA er permanente medlemmer og har vetorett.

De øvrige medlemmene velges for toårsperioder.