Nyheter

Nye tall: - Flere vil droppe ut av skolen

Langt flere elever vil i år trolig droppe ut av videregående skole enn tilfellet var i fjor på grunn av nye fraværsreglen på 10 prosent.

Tall på nyåret indikerer at flere elever enn tidligere trolig ikke får bestått i ett eller flere fag i videregående.
Tall på nyåret indikerer at flere elever enn tidligere trolig ikke får bestått i ett eller flere fag i videregående.

I Hedmark indikerer tall på nyåret nær en dobling av elever som ikke vil få karakter i ett eller flere fag. Totalt sett endte 280 elever i forrige skoleår uten karakter etter for mye fravær. Per 15. januar i år var 217 personer i samme situasjon. I tillegg ligger 200 elever allerede helt på grensa, ifølge Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken. 


Aasa Gjestvang, fylkesråd for videregående utdanning i Hedmark, slår alarm om fraværsordningen, et halvt år etter at den ble innført.

- Vi har strukket oss langt for å holde dem i skole ved at de fullfører eller får bestått. Nå er den muligheten tatt fra oss, ved at vi ikke lenger kan gi elevene ekstra timer eller undervisning. Vi må forholde oss til det timetallet de har, og på den måten rammer ordningen mange elever ganske hardt, sier Gjestvang til P4 Nyhetene.

Leder Sylvia Lind i Elevorganisasjonen er ikke overrasket over situasjonen i Hedmark som hun mener gjelder over hele landet.

- Dette er veldig alvorlig. Vi får liknende inntrykk fra fylkeskommuner landet over. Hvis én elev må droppe ut av skolen på grunn av fraværsgrensene så er det én elev for mye, sier Lind til P4 Nyhetene.

Også utdanningspolitikere på Stortinget reagerer på de foreløpige tallene fra blant annet Hedmark. Den nye fraværsordningen skal etter planen evalueres etter tre år, men Arbeiderpartiets Martin Henriksen i Utdanningskomiteen på Stortinget mener dette bør skje allerede til høsten.

- Hvis vi har et rigid regelverk som fører til at flere faller ut av videregående skole, er det uholdbart. Vi må fremskynde evalueringen så raskt som mulig. Arbeiderpartiet ønsker endringer som gjør at det blir mer rom for skjønn for å fange opp de elevene det her er snakk om, sier Henriksen til P4 Nyhetene.