Nyheter

Økobønder frykter mindre penger

Flere bønder på vestlandet som leverer økologisk melk til Tine frykter nå at økotillegget forsvinner.

For etter at økotanken ved Tines meieri i Ålesund gikk i stykker i fjor går nå 175 000 liter økomelk rett i den vanlige melken, ifølge Nationen.

Nå frykter bøndene at de mister økotillegget på 75 øre. Det gjør de ikke, ifølge Tine, som hevder det ikke finnes planer om å endre dette.