Nyheter

Økokrim får kraftig kritikk i rapport

Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken.

Det konkluderer et utvalg nedsatt av Riksadvokaten.

Økokrim mente riggselskapet hadde unndratt 10 milliarder kroner, men tapte på alle punkter i rettsystemet.

Utvalget mener etterforskningen blant annet manglet god ledelse og organisering.