Nyheter

Økonomer uenige om rentens framtid

Klokken 10 i dag offentliggjør Norges bank sin rentebeslutning, men økonomer P4 Nyhetene har snakket med er sikre på at det ikke blir noen renteøkning - NÅ.

Derimot tror flere at den vil stige snart, men de er uenig om når.

Seniorøkonom i Swedbank, Øystein Børsum, tror renten øker om ett år. Dette er sjefsøkonom i Nordea, Erik Bruce, uenig i. Han tror dagens rentenivå blir værende i flere år.