Nyheter

Økt optimisme i oljebransjen

Etter tre år med oljekrise, er det nå økt optimisme i oljebransjen.

Av 600 oljebedrifter som har svart på en undesøkelse for SR-Bank, er over 60 prosent optimistiske med tanke på utviklingen.

Banken spår 10. 000 nye jobber på Sør-Vestlandet i år, og tror rundt én av tre jobber er direkte oljerelaterte.