Nyheter

Økt skredfare på Svalbard

NVE har sendt ut varsel om økt fare for snøskred i Longyearbyen på Svalbard.

Farenivået er satt til 3 – som er betydelig.
Skavler som brekker kan løse ut skred, heter det i varselet på varsom.no.

NVE har fått kritikk for at deres varsel før skredet i februar i år tilsa at et eventuelt skred ikke skulle nå bebyggelsen, men det førte til store materielle skader.