Nyheter

Ønsker å sparke dømt politimann

En politimann som er dømt for å snoke i politiets registre risikerer nå å miste jobben.

Politimannen i 30-årene foretok 70 ulovlige søk i registrene, og ble dømt til 15 dagers betinget fengsel for grove brudd på tjenesteplikten.

Nå har Politiets utlendingsenhet også fattet vedtak om å avskjedige mannen, melder Nettavisen, men han har fortsatt mulighet til å klage på dette.