Nyheter

Opprettholder restriksjoner for NOKAS-raner

Eidsivating lagmannsrett avviser at NOKAS-raner Kjell Alrich Schumann skal få vilkårene for prøveløslatelse fjernet.

Schumann som har vært prøveløslatt i over to år, skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland under ranet i 2004 og ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Lagmannsretten mener det fremdeles er viktig med kontrollerende og forebyggende tiltak, skriver Stavanger Aftenblad.