Nyheter

Ordfører ber om ekstern gransking

Ordføreren i Sørum kommune har bedt om en ekstern gransking av skredulykken som krevde tre menneskeliv forrige uke.

Det sier ordfører Marianne Grimstad Hansen til NTB.

NVE har slått fast at raset var et kvikkleireskred, som vanligvis utløses av menneskelig aktivitet.

Olje- og energiminister Tord Lien sier det skal settes av ressurser til en gransking av skredulykken.