Nyheter

Over 25.000 meldte seg ut av Kirken i august

Over 25 000 har meldt seg ut av kirken i august.

I midten av august lanserte kirken en funksjon så man kunne melde seg inn og ut av kirken elektronisk.

Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, vil likevel ikke kalle dette et medlemsras. Hun mener utmeldingene må ses i sammenheng med det store antallet som faktisk er medlemmer i Den norske kirke.