Nyheter

Over en halv million har stemt

Antall forhåndsstemmere i Norge har nå passert en halv million.

505 963 velgere har avgitt sin stemme - en uke før den offisielle valgdagen.

Det tilsvarer 13,4 prosent av alle stemmeberettigede.

Som vanlig er er det i Oslo størst andel har forhåndsstemt. 20,1 prosent.