Nyheter

Pensjonister sliter med å integrere seg i Spania

Føler at de møter seg selv i døra når de ikke klarer å integrere seg på grunn av egne holdninger til utlendinger.

PENSJONISTTILVÆRELSE: En ny studie viser at norske pensjonister i Spania sliter med å lære seg språket. Foto: Shutterstock
PENSJONISTTILVÆRELSE: En ny studie viser at norske pensjonister i Spania sliter med å lære seg språket. Foto: Shutterstock

Norske pensjonister som er bosatt i Spania mener de har en moralsk forpliktelse til å lære seg spansk og å bli integrert, men få av dem gjør det.

Det viser ny forskning fra Universitetet i Stavanger.

Dermed føler de at de møter seg selv i døra – fordi de selv forventer at utlendinger som kommer til Norge bør lære språket.


– Vil heller golfe enn å lære språket
– De har med seg den norske innvandringsdebatten i bakhodet, og er klar over forventningene som er veldig strenge i Norge om at du må lære deg norsk med en gang.

Det sier Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, en av forskerne bak studien.

– De kan ha forventninger overfor utlendinger i Norge om at de bør forholde seg til den norske konteksten. Men når de selv blir transnasjonale migranter, så får de et mer pragmatisk forhold til det. 

Pensjonistene oppgir flere årsaker til at de sliter med å lære seg spansk. Noen viser til at spanjoler i nærmiljøet enten prater veldig fort eller med en ukjent dialekt. Og ofte slår spanjolene over til engelsk i møte med utlendinger.

Andre mente de var «for gamle til å lære». Cardozo sier det er en myte at «ingen» norske pensjonister kan spansk, men at det er utfordrende å skulle lære seg et nytt språk.

– Det tar mange år og det krever mye hard innsats. Da er det kanskje litt fristende å heller ta en hel dag på golfbanen istedenfor å pugge verb.

spansk
SPRÅK: I studien oppga mange av pensjonistene at det var tyngre enn de trodde å skulle lære seg spansk. Foto: Shutterstock


Stemte ikke overens med forventningene
Men språkmangelen kan få store konsekvenser, mener forskeren.

– Det er forskjell på å bestille noe på en bar eller å si tusen takk for noe på spansk, og det å skulle greie ut om hjerteproblemer til helsepersonell for eksempel.

Cardozo sier mange av pensjonistene hadde en romantisk idé om å lære seg språket, men at dette ofte slo sprekker.

– Når de skulle lære verbalsystemet og de 14 tempusene i spansk språk, så ble det for hardt. Det stemte ikke overens med forventningene til hva oppholdet i Spania skulle inneholde. Man hadde sett for seg at det skulle være avslappende og noe man skulle nyte.

Lever i en norsk boble
Daglig leder i Sjømannskirken i Albir, Trine Færevåg, sier flere pensjonister har henvendt seg til dem og fortalt om språkproblemer.

– For mange har det vært en veldig tydelig målsetting å lære seg spansk. 

Men dette målet når ikke alle. Og en av hovedårsakene er ifølge Færevåg at de kan leve i en norsk boble i Spania.

– Flere sier de ikke vil bli slik som de opplever som ghettoer i Norge, de vil bli inkludert og integrert. Men så opplever de at virkeligheten er at det går an å være bare blant landsmenn.