Nyheter

Picasso til publikum

Regjeringen vil gjøre de to Picasso-kunstverkene “Måken» og “Fiskene» tilgjengelig for publikum.

Kunstverkene er del av den såkalte Y-blokka, som regjeringen vil rive, og er støpt inn i fasaden og foajeen.


Til nå har framtiden for kunstverkene vært uviss, men ifølge Klassekampen har regjeringen konkludert med at de skal bli en del av utsmykningen i det kommende regjeringskvartalet.Carl Nesjar laget utsmykkingen etter tegninger av Pablo Picasso, og de regnes som verk av stor kunsthistorisk verdi.