Nyheter

Plast-dugnad forlenges

Den nasjonale ryddedugnaden for å fjerne søppel - og da særlig plast - fra havet, blir forlenget.

På to år er 132 tonn søppel levert fra de åtte havnene som deltar, melder NRK

En rapport fra World Economic Forum har vist at dersom plastmengden i havet ikke minskes, vil det være mer plast i havet enn fisk i 2050.