Nyheter

Polfarer Andhøy tapte ankesak

Polfarer Jarle Andhøy tapte ankesaken mot Norsk Polarinstitutt i Hålogaland lagmannsrett.

Polfareren dømmes dermed til 30 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år, og må betale en bot på 45.000 kroner.

Polarinstituttet gikk til sak mot Andhøy fordi han ikke meldte ifra om en ekspedisjon til Antarktis i 2015.

Andhøy har selv hevdet at han hadde tillatelse fra Argentina.