Nyheter

Politidirektoratet er ikke for byråkratisk

Det er nødvendig å beholde Politidirektoratet.

Det mener statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo.

Tidligere i dag ble kjent at Senterpartiet ønsker å legge ned Politidirektoratet for å få mer synlig politi i gatene.

Politiets Fellesforbund er enig i at direktoratet tar for mange ressurser og ønsker å gjøre det mindre byråkratisk.

Det er ikke Vanebo enig i.