Nyheter

Prosjekt har ikke fått flere til å fullføre skolen

Prosjektet Ny GIV som skulle få ned frafallet i videregående skole har ikke hatt noen effekt.

Det viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Elever med svake faglige prestasjoner har fått intensivundervisning, men dette har ikke hjulpet på verken karakterer eller gjennomføringen av skolen.