Nyheter

Protesterer mot møkkrav om ulv

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer kraftig på det de mener er et møkkakrav fra miljødepartementet om å DNA-teste ulv før det blir gitt fellingstillatelser.

Dette skal skje gjennom at møkk fra ulv samles inn, og skal brukes til å kartlegge om ulven er genetisk viktig.

Leder i Nord-Fron Småbrukarlag sier til Nationen at han oppfordrer beitebrukere til å ikke samle en eneste møkkaprøve.