Nyheter

PST og E-tjenesten skal samarbeide mer

Samarbeidet mellom Politiets sikkerhetstjeneste, PST, og E-tjenesten skal bli tettere.

Regjeringen legger i dag fram et forslag som skal gi PST lov å gi opplysninger hentet inn med skjulte tvangsmidler videre til E-tjenesten

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier i en pressemelding at dette er et bidrag i kampen mot internasjonal terrorisme.