Rapport: Flere ulver i Norge i år

Det er 6–11 flere ulver i Norge i år enn i fjor fordi Slettåsflokken har utvidet reviret, viser en ny statusrapport.

Statusrapporten fra vinterens overvåking av ulv i Norge per 7. april er utført av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata, skriver Nationen.

Under overvåkingsperioden er 12 ulv avlivet, hvorav én i Sverige.