Nyheter

Reagerer på barnevernutspill

Fellesorganisasjonen reagerer på at barneministeren mener kommunereformen vil gjøre barnevernet bedre.

Linda Hofstad Helleland sa tidligere i dag at kommunereformen vil gi mer likhet, siden det er de små kommunene som ligger i toppen av statistikken over barn som blir tatt fra foreldrene.

Men Fellesorganisasjonen som organiserer barnevernansatte sier at regjeringen heller må sørge for flere ansatte og ha et makstall for hvor mange barn en ansatt kan ha ansvar for.