Nyheter

Reagerer på ny bosettingspraksis

Redd Barna reagerer på den nye praksisen som nå etableres rundt bosetting av enslige mindreårige asylsøkere.

Bestemmelsen innebærer bosetting nå det er gitt midlertidig opphold, men for de uten sikker identitet må de først ha oppholdt seg på mottak i ett år.

Redd Barna uttaler til Dagsavisen at barna må bosettes med en gang, slik at de føler seg trygge og kan komme igang med sitt nye liv.