Redd Barna: - Dette må tas svært alvorlig

Det er et stort behov for flere voksen på mottak, og særlig på mottak for enslig mindreårige.

Det mener Redd Barna, som lenge har vært bekymret for at asylbarn blir utsatt for vold og overgrep.

Kripos bekrefter at kjente seksualforbrytere har forgrepet seg på mindreårige asylsøkere.

Tale Skybakk, i Redd Barna, mener flere voksne og økt barnefagligkompetanse kan forebygge overgrep.