Nyheter

Redd Barna: - Lettelse

Redd Barna uttrykker lettelse over at regjeringen trolig ikke får flertall for forslaget om strengere regler på midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Kommunalkomiteen på Stortinget avga i dag sin innstillinger til innstramninger, som blir langt mindre enn regjeringens ønske.

Redd Barna uttaler at de folkevalgte gjør det eneste rette, og lytter til kritikken fra flere høringsinstanser og eksperter.