Reduserte inntekter for Staten

Statens inntekter gikk ned med 27,6 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.

Samtidig økte utgiftene med 2 milliarder, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.


Statsregnskapets samlede inntekter var på 254 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 10 prosent i forhold til 2015.

Oljeprisfallet har en stor del av skylden. Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredel sammenlignet med 4. kvartal i 2015.