Nyheter

Regjeringen med storutlysning i Barnetshavet

Regjeringen utlyser 87 nye blokker for oljeleting.

Av disse ligger 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet, noe som er er den største utlysningen noen gang.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier i en pressemelding at utlysningen vil bidra til økt sysselsetting, aktivitet og verdiskapning.

Søknadsfristen er satt til 1. september i år.