Nyheter

Regler om statsborgerskap kan endres

Det kan bli flertall på Stortinget for å endre reglene slik at Utlendingsdirektoratet ikke lenger kan frata statsborgerskapet til asylsøkere som har løyet om identiteten.

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet står bak forslaget, som går ut på at tilbakekallelse av statsborgerskap bare kan skje ved dom, ifølge Klassekampen.