Nyheter

Riksrevisjonen: Dårlig styring og kontroll ved salg av F-5

Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvaret får kritikk av Riksrevisjonen etter salget av to norske jagerfly til et amerikansk selskap.

Det var i 2015 at Forsvaret solgte to F-5 jagerfly for om lag 120.000 kroner per fly uten å ha fått nødvendige tillatelser fra norske og amerikanske myndigheter

Riksrevisor Per-Kristian Foss er sterkt kritisk til prosessen.