Rundt 90 ulver i Norge

Det er påvist rundt 90 ulv i Norge så langt i vinter.

Men registreringen pågår fortsatt, opplyser rovdata.no.

Ulvene er registrert gjennom blant annet sporinger på snø og DNA analyser av innsendte prøver.

Flesteparten av ulvene tilhører grenserevir og krysser inn og ut av Norge.