Nyheter

Russland: forholdet til Norge er uholdbart

Den russiske ambassaden i Oslo mener forholdet til Norge ikke er holdbart.

De har sendt ut en pressemelding der de kritiserer Norge for å samarbeide på noen områder, men ikke andre, og sier det får konsekvenser at russiske interesser blir ignorert.

Ambassaden mener også den norske staten har deltatt i å spre propaganda om Russland, blant annet om russiske dataangrep mot norske myndigheter.