Nyheter

Russland vil trappe ned konfrontasjonene med Vesten

Russland vil ikke lenger bidra til å øke konfrontasjonene med Vesten.

Det sier NUPI-forsker Julie Wihelmsen .

Flere russiske journalister skal den siste tiden ha blitt kalt inn på teppet og fått klar beskjed om å endre retorikken overfor Vesten.

Wilhelmsen sier til Aftenposten at president Vladimir Putin er bekymret over den konfliktfylte situasjonen landet har havnet i, og ønsker å justere politikken overfor russere og utlandet.