Nyheter

Salgssvikt for drosjer i Oslo

Drosjene i Oslo hadde fallende inntekter i fjor.

Norges Taxiforbund tror drosjetjenesten Uber er årsaken til nedgangen.

Inntektene falt med hele 265 millioner kroner i fjor.