Nyheter

Samtlige partier vil reversere regjeringens fedrekvotekutt

Samtlige partier på Stortinget, bortsett fra Frp og Høyre, ønsker å reversere regjeringens kutt i fedrekvoten.

Det melder NRK.

Høyre og Frp-regjeringen har kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker. En avgjørelse de andre partiene vil gjøre om.

Høyre vedtok på sitt landsmøte i helgen å beholde dagens ordning med fedrekvote.