Nyheter

Sannsynlig med vårflom i Nord-Norge

Nord-Norge vil få de største vårflommene i år, sammen med deler av Trøndelag og nordre deler av Østlandet.

Resten av Sør-Norge vil slippe billig unna.


Det viser en analyse fra NVE.

I Nord-Norge er det så mye som 80 prosent sannsynlighet for at det kan bli en vårflom på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Det betyr en flom som kan medføre alvorlige skader. Det gjelder spesielt elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge.