Nyheter

Schumann får ikke gjeldsordning

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann reagerer på at han ikke får gjeldsordning.

Han er sammen med de fleste andre dømte såkalt solidarisk ansvarlig til å tilbakebetale ransutbyttet på over 50 millioner kroner.

Eidsivating lagmansrett har avslått Schumanns søknad om gjeldsordning og 50 åringen sier til Dagbladet at det er usannsynlig at han kan gjøre opp for seg.