Nyheter

Senterpartiet vil ha returordning for FM-radioer

Senterpartiet tapte slaget om å få utsatt slukkingen av FM-nettet, og ber nå i stedet regjeringen ta initiativ til en returordning for FM-radioer.

Flere tusen radioer må byttes ut nå FM-nettet etterhvert skal slukkes, og erstattes med DAB.

Senterpartiet mener det er viktig å se på hvordan radioene skal resirkuleres, og mener de for eksempel kan sendes til våre nordiske naboland.