Nyheter

Sier ja til å felle åtte ulver i Hedmark

Rovviltnemnda gir grønt lys til felling av samtlige åtte ulver i den såkalte Osdalsflokken i Hedmark. SV og Miljøpartiet De Grønne stemte imot under dagens møte.

Rovviltnemndene mener ulvefellingen ikke vil påføre bestanden «irreversibel skade» eller være til hinder for at bestandsmålet nås.

Jakten på ulvene i Osdalsflokken starter 1. januar neste år melder NTB.