Nyheter

Sier nei til grenseforsvar

Datatilsynet avviser forslaget om en ordning som gir E-tjenesten mulighet til å lese all internett- og teletrafikk som går ut og inn av landet.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon sier til NRK at det ikke er tvil om at dette er et stort inngrep i personvernet for de aller fleste, fordi de aller fleste ikke gjør noe galt og ikke utgjør noen trussel mot samfunnet.


Dersom det digitale grenseforsvaret blir innført, frykter han at vi kan bli engstelige for å kommunisere, fordi vi vet at vi kan bli overvåket.