Nyheter

Sikrer over en milliard til norske selskaper i vekst

Innovasjon Norge har i dag undertegnet en avtale med EU som sikrer 1,2 milliarder kroner i finanisering til norske selskaper i vekst.

Avtalen innebærer at Innovasjon Norge i større grad enn før kan innvilge flere og større lån til små- og mellomstore bedrifter.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, sier dette vil utgjøre et viktig bidrag til omstillingen norsk næringsliv er inne i.