Nyheter

Skal jobbe med Brexit-konsekvenser

En arbeidsgruppe skal nå jobbe med å finne ut hva Brexit betyr for Norge og hvordan norske myndigheter best kan ivareta norske interesser.

Det er Europaminister Elisabeth Aspaker som står bak gruppen.

Gruppen er underlagt UD, og målet er å ha en foreløpig kartlegging fra departementene klar i løpet av høsten, skriver NTB.