Skal trekke omskjæringsforslag

Forslaget om å forby all omskjæring av barn under 15 år, som er fremmet på SVs landsmøte, vil bli trukket.

Det bekrefter en av forslagsstillerne overfor VG.

På forhånd var det ventet at dette forslaget skulle føre til en av de mest spennende debattene på landsmøtet. Men forslagsstillerne har kommet til at det vil gi en bedre behandling å ta den saken i landsstyret.

Da får man først får hørt flere instanser, blant annet det mosaiske trossamfunn.