Nyheter

Skolen skadelig for mange barn

Den moderne skolen gjør barna utrygge, viser en ny, norsk forskningsrapport.

Forskerne mener den nye skolen, som har oppløst den tradisjonelle klassen, er direkte skadelig for noen elevgrupper, skriver Dagsavisen.

Forskerne mener også at det er skolen i seg selv, og ikke foreldrenes bakgrunn og status, som avgjør om barna lykkes i skolen.