Nyheter

Slår ring om statlig eierskap

Arbeiderpartiet vil i større grad enn tidligere ivareta statens eierskap i de strategisk viktige sektorene.

Det sier partileder Jonas Gahr Støre, som i dag presenterer forslaget til nytt Ap-program.

Statens eierandel i selskaper som for eksempel Statoil, Statkraft, Telenor, Kongsberggruppen og DNB, kan ifølge programforslaget ikke reduseres.

Det skjer etter at den blå regjeringen har ønsket et betydelig nedsalg.