Nyheter

Smugler inn ape- og kamelkjøtt

Tollerne på Norges største flyplass beslagla mer ulovlig kjøtt i 2015 enn tidligere.

ULOVLIG IMPORT: Flere tar med seg kamel- og apekjøtt inn til Norge. På Oslo Lufthavn har de merket en stor økning de siste årene. Foto: Afp
ULOVLIG IMPORT: Flere tar med seg kamel- og apekjøtt inn til Norge. På Oslo Lufthavn har de merket en stor økning de siste årene. Foto: Afp

Stadig flere tar med seg apekjøtt og kamelkjøtt ulovlig inn til Norge. Det viser en oversikt fra Tollvesenet på Oslo lufthavn Gardermoen.

I fjor ble det beslaglagt 1.038 kilo kjøtt- og melkeprodukter fra tredjeland på Oslo lufthavn. Det er en økning på nesten 20 prosent fra året før, og mer enn dobbelt så mye som i 2013.

Ligner oss
Ulovlig importerte matvarer kan ha stor smittefare. Og spesielt apekjøtt kan være farlig.

- Vi vet ikke om de har vært friske eller ikke, og hvordan de er håndtert. I tillegg er aper ganske like oss sammenlignet med andre dyr, så derfor kan det være flere sykdommer som kanskje smitter lettere fra aper til oss enn fra andre dyr til oss, forteller seniorrådgiver i Mattilsynet, Catherine Svindland.

All mat med ukjent opphav kan gjøre mennesker syke.

- Fordi dyret har vært sykt, eller fordi det har vært dårlig hygienisk håndtering av kjøttet. Da kan man få sykdommer som går på mage- og tarmsystemet, forteller Svindland.

Til familien
Seksjonssjef i Tollvesenet på Gardermoen, Tor Fredriksen, ber folk passe på.

- Ikke ta med kjøtt- og melkeprodukter fra utenfor Europa, advarer Fredriksen.

Varene kommer stort sett som gaver fra familie.

- Det fortæres av familien her i Norge, men det har altså et stort smittepotensiale, sier Fredriksen.

I mange tilfeller bruker ikke tolletaten ressurser på å fastslå hva slags dyr kjøttet stammer fra, så lenge de kan påvise at det stammer fra tredjeland.

- Vi har likevel gjennom årenes løp avdekket kjøtt fra kamel, vannbøffel, ape, krokodille, kenguru, melk, ost og honning, forteller Fredriksen.

Farlige bakterier
Når mat ikke er kontrollert av Mattilsynet, eller noe tilsvarende i utlandet, kan vi ikke hvor kjøttet kommer fra. 

- Fra hvilket dyr, eller land. Vi vet ikke om dyrene har vært friske, om de har vært syke, eller selvdøde. Vi vet ikke hvordan de er slaktet, om det er skjedd hygienisk, eller om det er holdt en god kjøling av kjøttet. Så det kan være bakterier i kjøttet som er farlige for oss mennesker, forklarer Svindland i Mattilsynet.

Det kan også være snakk om alvorlig sykdom.

- Vi kan få sykdommer som går på mage- og tarmsystemet, for eksempel E. coli og salmonella. Disse sykdommene kan også i noen tilfeller gi følgelidelser, som nyreproblemer og leddproblemer.


Svensk kjøtt
Mattilsynet kontrollerer kjøttet, ser at det er sporbart og at det er lovlig. 

Av og til dukker det opp varer som er importert ulovlig.

- Gjerne steder nær grensene. Tidligere har vi ofte funnet kjøtt som er smuglet inn fra Sverige. Det kan være kjøtt som er lovlig der, men som vi ikke vet hvordan er håndtert under smulingen, sier Svindland.

Regelverket er helt tydelig.

- Hvis Mattilsynet finner ulovlig kjøtt, tar vi beslag, og det blir destruert, sier senorirådgiveren.


Beslag av kjøtt og melkeprodukter ved Oslo Lufthavn:

  • 2010: 88 beslag, 315 kg
  • 2011: 148 beslag, 518 kg
  • 2012: 57 beslag, 287 kg
  • 2013: 93 beslag, 479 kg
  • 2014: 160 beslag, 842 kg
  • 2015: 217 beslag, 1038 kg
Kilde: Tolletaten Oslo Lufthavn