Nyheter

Splittet om Krf of regjeringsdeltakelse

Krfs velgere er splittet i spørsmålet om hvorvidt partiet skal gå inn i regjering eller ikke.

38 prosent mener det er riktig av Krf å tre inn i regjeringen, mens 46 prosent svarer det motsatte.

Det viser en undersøkelse gjort av Respons analyse for VG.

Blant alle velgere svarer halvparten at de ikke mener det er riktig av Krf å gå inn i regjering.