Nyheter

Sprengningsulykke i Larvik

En veg er stengt etter en spreningsulykke i Larvik i kveld.

I forbindelse med vegarbeid førte en sprening til at et ras gikk ned på Fylkesvei 303 mellom Enga og Hem, opplyser politiet.

Begge kjørefelt er dekket av stein, og vann, kloakkrør og strømkabler er brutt.